Návrh vlastního písma

Kaligrafické tahy aplikované na pevnou konstrukci grotesku. 

Type design v procesu. 


Obsidium

Spolupráce: Veronika Opatrná, Oleg Zářecký, Iveta Holešová, Yana Korzhova, Nikola Valentová 

Inspirací pro tvorbu Obsidia bylo písmo
Hollar z roku 1939. Jeho autorem je Oldřich Menhart (* 25. června 1897, † 11. února 1962), vynikající český typograf, grafik a publicista působící především v první polovině 20. století. Navrhl zdařilá a známá písma jako např. písmo Figural, Menhartovu antikvu či Českou unciálu.

Toto písmo působí poněkud drsněji, jelikož bylo ryto a odléváno s méně profesionálním vybavením známým tiskařem Jaroslavem Pickou, pro nějž bylo písmo navrženo. Původní kresby a skici písma se nedochovaly, při tomto způsobu tvorby matric byly bohužel zničeny. Sběr materiálů si tudíž vyžádal intenzivní pátrání. Nakonec bylo získáno několik tímto písmem vysázených básní Jaroslava Seiferta.

I přes tento přínos stála práce na Obsidiu hodně uvažování a pečlivého vybírání, které zvláštní výjimečnosti budou zachovány a kde bude písmo naopak sjednoceno a zmodernizováno. Obsidium dostalo jméno podle tvorby Seiferta píšícího ve své poezii mj. i o kamenech.

Obsidium vyniká křehkostí i tvrdostí, je ostré i jemné a vznešené. Neomylně se pozná podle ostrých horních dotahů, systému odvázně různorodých, ale přesto sladěných patek či podle dynamického kaligrafického charakteru, který je dokonale vyvážen. Obsidium je tudíž vhodné i pro sazbu delších textů. V neposlední řadě v sobě skrývá odkaz vynikajícího československého písmařství. 

www.interpretype.gd1.cz/projects/obsidium