Babiččina kuchařka

Vcelku obyčejný diář, do kterého si babička zapisovala recepty. Kuchařka se však za roky používání stala značně opotřebovanou; recepty byly zašpiněné, rozpité a nečitelné. Rozhodla jsem se jí proto vdechnout nový život.

Recepty jsem doplnila autorskými ilustracemi v uvolněném a dynamickém stylu kresby. Chtěla jsem tak vizuálně navázat na ručně psaný text, zachovat autentičnost a rodinný duch kuchařky. Zároveň se tak kuchařka odlišuje od ostatních komerčních kuchařek, které používají výhradně fotografie. Recepty jsem seřadila dle kategorií pro snadnější orientaci. Snažila jsem se zachovat co nejvíce původního psaného textu. Nečitelné části jsem přepsala neutrálním groteskem, aby vizuálně nerušil ručně psané pasáže a ilustrace. Kuchařku také tvoří volné stránky s přiznanými artefakty z původního diáře, které slouží pro celkové odlehčení a oživení obsahu.


Baskerville

V publikaci jsem se snažila vystihnout charakter písma Baskerville. Působí jemně, elegantně, ale přitom sebejistě. Tyto vlastnosti jsem se snažila podpořit i výběrem tlumeného odstínu červené barvy. Při práci s písmem jsem přistupovala s pokorou k jeho čistotě a jemným liniím. Využívala jsem kontrastů prázdných a plnějších ploch, aby mohla vyniknout kresba písma. Zároveň jsem chtěla ukázat, že přestože písmo vzniklo před více než dvěma sty lety, je nadčasové a hojně používané i dnes.


Škoda Auto

Sazba, layout a DTP produktových katalogů pro Škoda Auto. Vazba V1, V2.

Cover foto: WE! shoot it 


Redesign časopisu

Při navrhování redesignu tohoto módního časopisu jsem dbala na zachování čistého a minimalistického vizuálního stylu. Chtěla jsem tak upřednostnit vybrané módní fotografie, které jsou pro tento časopis zcela stěžejní. Pro nadpisy jsem zvolila zajímavý, neotřelý a lehce provokativní font, který s jemným groteskovým písmem v textové části dotváří celkovou atmosféru publikace.    

fotografie: Adam Pavlíček