Fotografický experiment

Fotografie vznikly díky tajnému přenastavení bratrova fotoaparátu, který se s ním následně vydal do Vysokých Tater. Výsledné fotografie jsou tudíž výsledkem náhody, bez jakéhokoliv grafického zásahu či montáže.


Fotogramy

Hravý experiment s obvazem, vodou a světlocitlivým papírem. Výsledné fotogramy byly v postprodukci obarveny a následně použity pro autorskou knížku Pod mikroskopem.