současnost

Freelance graphic designer
(grafický design, ilustrace, vizuální komunikace, kresba, malba, animace) 


praxe

Reklamní agentura Brouk s. r. o.(grafický design, DTP, propagace)

Knihařství Polák s. r. o.
(knihvazačství)


kurzy

Ruční sazba & knihtisk
Sítotisk & serigrafie
Glass workshop


studium

2020–2022
Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Grafický design (magisterské studium)

2016–2020
Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Grafický design (bakalářské studium)

2013–2016
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Propagační grafika 

2009–2013
Střední škola managementu a služeb
Propagační výtvarnictví – aranžování


spolupráce

Například: Aufeer design, Škoda Auto, Česká pošta, Matador Group, PFNonwovens, SVOL, UDX, FUD UJEP 


výstavy

2021
účast na výstavě Turboposter International Poster Competition (Varšava, Polsko)

2021
spoluúčast na 27th International Poster Biennale in Warsaw, Poland

2019
spoluúčast na výstavě 100 × 70  – Vznik státu / Founding of the State (Galerie Českých center, Praha)

2019
Jak dál? Prostorová instalace
k 30. výročí sametové revoluce
(Atrium Magistrátu města Ústí n. L.) 

2019

Singing in the Rain
výstava workshopu skla, Letní škola FUD (Galerie Cukrdíra, FUD UJEP, Ústí nad Labem)

2018
účast na výstavě Future of Europe (Galerie DOX, Praha)

2018
účast na výstavě Future of Europe
(ČVUT, Praha)

2018
účast na výstavě 2018 ± 100
(Up Gallery, Ústí nad Labem)

2017
účast na výstavě Solidarity
(Galerie Mánes, Praha)

2013
účast na výstavě TheArt (Praha)


MgA. Iveta Holešová, DiS.

Vystudovala jsem obor Grafický design v ateliéru Grafický design 1 pod vedením prof. ak. mal. Karla Míška, Ph.D., Prof. h. c. na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Úspěšně jsem dokončila Vyšší odbornou školu grafickou v Praze v oboru Propagační grafika. Zaměřuji se především na tvorbu vizuálních stylů (corporate identity), branding, poster design, book design a typografii. S oblibou dávám do kontrastu vektorovou grafiku a stylizovanou kresbu.


ocenění

2021
Student's prize winner, Turboposter International Poster Competition 

2018 
Výhra v soutěži na návrh
logotypu Kultura.digital

2017 
3. místo v anketě pro nejkrásnější příležitostné razítko Boží Dar 2017

2016 
1. místo v soutěži za návrh pro Dopisnici v Mistrovství světa horských kol pro Českou poštu

2013
Ocenění v soutěži za návrh loga
pro Akademii věd České Republiky