Výročí sametové revoluce

Ke 30. výročí sametové revoluce jsem se rozhodla vytvořit objekt, který by se k této události vztahoval. Inspirací se mi stal citát od George Santayany:

"Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali."

Chtěla jsem tedy především vytvořit připomínku mladší generaci na socialismus. Od Magistrátu města Ústí nad Labem jsem získala povolení vystavit tento objekt v jeho atriu. 

Při výběru motivu do prostoru za klíčovou dírkou jsem vycházela z rozhovorů s lidmi, kteří tento režim zažili. Nejčastějším steskem bylo omezení svobody pohybu, nemožnost vycestovat mimo blok "spřátelených" zemí. Z toho důvodu jsem jako motiv zvolila vlastní fotografii oceánu, který je zároveň metaforou pro volnost a svobodu.

fotografie: Magdaléna Dubnová, Pavel Matoušek


Skleněné vázy 

Glass workshop – Singing in the Rain. Chtěla jsem docílit toho, aby sklo vypadalo jako tekoucí, zčeřená voda. K tomu mi posloužily formy pro vázy, které jsem vytvořila z kamínků a oblázků posbíraných na břehu ústeckého jezera Milada.

Still in process.